Kerstviering Ouderencomité

Uitnodiging online-kerstviering

Omdat het helaas niet mogelijk is om op de gebruikelijke wijze samen de geboorte van onze Heere Jezus Christus te gedenken, nodigt het ouderencomité u uit om ons online-kerstprogramma mee te kijken of te luisteren op dinsdag 22 december vanaf 15.00 uur.

U kunt het programma volgen via de website:
De dienst is te beluisteren via de Kerkradio of via www.kerkdienstgemist.nl
of via deze website voor beeld en/of geluid.
Zie hiervoor het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

MENU: Live meeluisteren / Live uitzending Dorpskerk
of:
MENU: Live meekijken / Live uitzending Dorpskerk

Document: ‘uitnodiging en kerstprogramma’

Het Kerstprogramma:

Intro met orgelspel

 1. Lied: Hoe zal ik U ontvangen
 2. Gebed
 3. Welkom
 4. Lied: Psalm 99:1+8
 5. Schriftlezing: Lukas 2:8-20
 6. Lied: Eer zij God in onze dagen
 7. Gedicht
 8. Bijdrage meisjesclub
 9. Muzikaal intermezzo
 10. Schriftlezing: Lukas 1:46-55
 11. Meditatie: ds H.J. Lam
 12. Orgelspel
 13. Gedicht
 14. Bijdrage meisjesclub
 15. Verhaal
 16. Lied: Hoor de eng’len
 17. Sluiting
 18. Lied: Ere zij God