Gebruik nieuwe catechisatiemethode ‘Just read it’

Beste catechisanten, beste ouders,

Sinds het begin van dit catechisatieseizoen wordt gebruik gemaakt van een nieuwe catechisatiemethode genaamd ‘Just read it’. We willen u graag informeren welke stof tijdens de lessen wordt behandeld. De methode is ingedeeld in thema’s en elk thema bestaat uit vier lessen. Per seizoen zijn er twintig lessen en worden in totaal dus vijf thema’s behandeld.

Hieronder ziet u een overzicht van de thema’s:

Mocht u vragen hebben over de methode, dan kunt u contact opnemen met ouderling C. Sterkenburg (info@sterkenburgelektro.nl).

Namens de kerkenraad,

C.J. van Eekelen, preses
D.C.J. de Vree, scriba