Dankdag 2020, Dank God in alles!

Ha jongens en meisjes,

Vandaag is het Dankdag en normaal gesproken is er dan ook een kindermiddag in ‘De Bron’, maar die kan helaas dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus. Toch mogen we God danken in alles. Dat is dan ook het thema dit jaar: Dank God in alles! Waarvoor ben jij God dankbaar vandaag? Wat heeft God dit afgelopen seizoen jou gegeven om dankbaar voor te zijn? 

Het is goed om hier vandaag bij stil te staan, zodat we dit niet zomaar vergeten. Dat zou namelijk jammer zijn, want God is het waard om de dank te krijgen voor het goede dat Hij in alles geeft.

Vandaag gaat het over Paulus, die als gevangene op weg is naar Rome. Hij en zijn reisgenoten komen in zo’n zware storm terecht, dat ze bang zijn dat ze zullen verdrinken. Wekenlang brengen ze door op een stampend, misselijkmakend schip. Doodsbang zijn z’n reisgenoten. Maar Paulus vertrouwt midden in die doodsangst op God. Hij neemt de tijd om God te danken voor het brood dat er nog wél is, hoewel verder alle lading verloren is gegaan. Paulus dankt, eet en motiveert zijn omgeving om hetzelfde te doen.

Zo mogen wij op dankdag vandaag de Heere God danken – in alles. Wat er ook gebeurd is en wat de toekomst ook zal brengen, want God is goed!

Een fijne dankdagmiddag toegewenst en veel plezier met kijken, luisteren en maken van de werkjes.

De Dankdag leiding

Verhaal

Als je op de volgende link klinkt, kijk en luister je naar het verhaal van deze dankdag:

Paulus in de storm

Verwerking

Dit zijn de knutselwerkjes zoals in het filmpje te zien waren (groep 1 t/m 8)

  • Knutselwerkje schip
  • Vlaggenlijn verhaal

Zingen

Als je aan het knutselen bent, kun je deze liedjes zingen en/of luisteren:

Puzzelen

Er is ook een puzzelblad: 

  • Puzzelblad onderbouw
  • Puzzelblad midden- en bovenbouw

Bijbelstudie

Voor de bovenbouw (groep 6 t/m 8) is er een Bijbelstudie.                   

Collecte

De collecte deze Dankdag kan via de GIVT-app plaatsvinden (of via overschrijving). De GIVT-app staat de hele dag speciaal voor de kindermiddag open. Het doel van de collecte is Voedselhulp Christenen voor Israël.

Gedicht
te zingen op het lied ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

PAULUS DANKT 

Paulus maakt verre zendingsreizen. 
Paulus vertelt wie Jezus is. 
Paulus gaat steeds de mensen wijzen, 
wie de Heiland is. 

Paulus vaart op een schip naar Rome. 
Paulus zal naar de keizer gaan. 
Paulus ziet grote stormen komen, 
dat wordt een orkaan. 

Paulus hoort ’s nachts Gods engel spreken.
Paulus hoort wat gebeuren gaat: 
‘Paulus, er zal geen mens ontbreken, 
maar het schip vergaat.’ 

Paulus gaat staan en spreekt tot allen.
Paulus spreekt middenin die storm. 
Paulus dankt nu al God in alles 
Toch waait het enorm. 

Paulus gebiedt om wat te eten. 
Paulus dankt God in zijn gebed. 
Paulus ziet heel het schip dan breken,
elk mens wordt gered!