Biesboschkerk liturgie 2 okt 10u

D.V. zondag 2 oktober staat de eredienst in het teken van Israëlzondag.
De verkondiging is deze morgen uit: Efeze 2.
Voorganger is ds. A. Jonker uit Putten.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 95 : 1 

​Votum en groet

Zingen: Psalm 122 : 1 , 2

Wet van de Heere en Samenvatting

Zingen: Psalm 79 : 4 , 7

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Efeze 2 : 11 – 22

Zingen: Psalm 147 : 1 , 10

Tekstlezing: Efeze 2 : 19

Preek

Zingen: Psalm 43 : 3 , 4

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 105 : 5

Zegen van de HEERE