Wijk 1 – liturgie 4 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 4 oktober, Israëlzondag, in de Biesboschkerk met ds. F.J.K van Santen uit Kampen . In deze dienst zullen Liza Heijstek en Rosalynn van der Neut de Heilige Doop ontvangen. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Aldert van Hoornaar en pianiste Priscilla de Visser.

Psalm 42 vers 1 en 7

Votum en Groet

Opwekking 733: ‘10.000 redenen’

Wetslezing: Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 7 (NBV)

Psalm 86 vers 4

Bediening van de Heilige Doop

Lezen formulier met uitleg over de doop

Opwekking 599: ‘Nog voordat je bestond’ (de dopelingen worden binnengebracht)

Doopvragen en doopbelofte

Vraag aan de gemeente:

Opwekking Kids 185 (we gaan hierbij staan)

Overhandigen van de doopkaarten door ouderling van dienst

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest in de opening van het Woord

Schriftlezingen: Johannes 7, vers 37 tot en met 39 (NNB) en Openbaring 22, vers 1 tot en met 5 (NBV)

Verkondiging met als thema: ‘Laat het water stromen’

Kernpunten van de verkondiging:

  • Jezus roept
  • Jezus geeft levend water
  • Jezus geeft overvloed van levend water

Lied ‘In het water van de doop’ (Sela)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en aansluitend het ‘Onze Vader’

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collectemoment

Psalm 150, vers 1 en 2

Zegen; beantwoord met gesproken ‘amen’