Wijk 1 – liturgie 25 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 25 oktober in de Biesboschkerk met ds. H. Poot uit Oldemarkt.

Psalm 98: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Opwekking 669

Geloofsbelijdenis

Psalm 98: 4

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 6: 1- 8

Psalm 86: 4

Schriftlezing: Romeinen 14:1-3, 13 -17

Opwekking 469, Kadosh

Verkondiging

Gezang 91: 1, 3 en 4

Dankzegging en voorbeden

(Collecte)

Elb lied 194

Zegen