Wijk 1 – liturgie 18 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 18 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Thema van de preek: Gods Woord: vuur, hamer en voedsel

Psalm 146: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 1 God heeft het eerste woord

Gebed

Schriftlezingen: Jeremia 23: 21 – 29; Kol. 3: 12 – 17

Gezang 326: 1, 2, 3 Een rijke schat van wijsheid

Preek

Gezang 326: 4, 5 Maar wie op ’t Woord vertrouwen

Geloofsbelijdenis

Elb lied 356: 1, 2, 3 Van U wil ik zingen

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 500 More love, more power

Zegen; gesproken amen