Liturgie Oudjaarsavond Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor Oudjaarsavond, zaterdag 31 december, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 90: 1, 2 

Votum en groet

Gezang 398: 1, 2, 4 Door goede machten trouw en stil omgeven 

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest 

Psalm 124 

Gezang 398: 5, 6, 7 Laat warm en stil de kaarsen branden heden 

Schriftlezing: Matt. 14: 22 – 36 

Gezang 467 O eeuw’ge Vader, sterk in macht 

Preek

Gezang 51 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collectemoment

Elb lied 396 Grijp toch de kansen 

Zegen