Liturgie Oudejaarsavond Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Oudjaar, 31 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 84: 1, 3

Votum en groet

Psalm 84: 4, 6

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 93

Psalm 93: 1, 2

Preek

Psalm 93: 3, 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Gezang 397: 1, 2, 4, 6 O God, die droeg ons voorgeslacht

Collectemoment

Gezang 281: 1, 2, 4 Jezus zal heersen waar de zon

Zegen; beantwoord met Gezang 456: 3