Liturgie Eerste Pinksterdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag, zondag 23 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Organist is Aldert van Hoornaar, Cees Trappenburg bespeelt trompet en bugel. Het thema van de dienst is: ‘De heilige Geest geeft ons eenheid!’

Psalm 104: 1, 9

Votum en groet

Gezang 249: 1, 2, 3 Wij leven van de wind

Gods wijsheid voor ons leven: 1 Tess. 5: 12-24 (NBV)

Elb lied 148 Heilige Geest van God (2x)

Gebed om de heilige Geest

Elb lied 150: 1, 2, 3 Ruis, o Godsstroom der genade

Bijbelgedeelten: Handelingen 2: 1 – 21, 37 – 47, Efeze 4: 1 – 6 (NBV)

Gezang 237: 1, 2, 3, 4 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer

Preek

Gezang 252 Wat zijn de goede vruchten?

Herdenking van Henk Versluis en Wim Verhoeven

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, het ‘onze Vader’

Collectemoment. Muziek: ‘Hör’ mein Bitten’ van Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Gezang 477 Geest van hierboven

Zegen; gesproken amen. Muziek na de zegen: ‘Sei stille dem Herrn’ van Felix Mendelssohn-Bartholdy