Liturgie Eerste Paasdag 17 apr Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Paasdag, zondag 17 april, in de Biesboschkerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Psalm 118: 1 en 6

Votum en groet

Psalm 68: 7

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Joh 20: 1 t/m 20 HSV

Elb lied 122: 1, 2 en 4

Preek 

Gez 215: 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Elb lied 411: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Gezang 300: 1, 2 en 4

Zegen