Liturgie Eerste Kerstdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Kerstdag, 25 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Muzikale begeleiding door organist Aldert van Hoornaar en trompettist Cees van Trappenburg.

Vanaf 9:50 zingen we de volgende liederen: Komt allen tezamen (gezang 138), Stille nacht (gezang 143), Ik kniel aan uwe kribbe neer (gezang 141)

Afkondigingen

Psalm 98: 3, 4

Votum en groet

Gezang 135: 1, 2, 3 Hoor de englen zingen d’eer

Gods wijsheid voor ons leven: Rom. 12: 9-21 (NBV21)

Elb lied 434b God zal met u zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 2: 1-20 (NBV21)

Kerstproject: ‘Tel je mee?’  met luisterlied “Zie deze baby”

De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan naar de kindernevendienst

Verkondiging, met als thema ‘Kerst: met eigen ogen je Redder zien!’

Gezang 134: 1, 2, 3 Eer zij God in onze dagen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment, de kinderen komen terug in de dienst

Gezang 139: 1, 2 Komt, verwondert u hier, mensen

Zegen

Elb lied 101 Ere zij God