Liturgie 9 okt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 9 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 113: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 245 Glorie aan God

Gods geboden: 1 Tess. 5: 8 – 24

Elb lied 448 Je hoeft niet bang te zijn

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment; kinderen groep 1-6 naar de KND

Schriftlezingen: Ezechiël 28: 11 – 19 en 1 Petrus 5: 8 – 11 

Gezang 172: 1, 4 Een mens te zijn op aarde

Preek: “De duivel gaat rond als een briesende leeuw.”

Gezang 107: 3, 4 Uw vijand niets ontziende

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen van de KND komen weer terug

Collectemoment

Elb lied 247 In Gods overwinning

Zegen; gesproken amen