Liturgie 9 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 9 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 81: 1, 2

Votum en groet

Psalm 126: 2, 3

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17 

Elb lied 448 Je hoeft niet bang te zijn

Gebed

Kinderen van groep 1-8 gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Spreuken 11: 23 – 31; 2 Korinthe 9: 1 – 11

Psalm 81: 7, 8

Preek

Gezang 465: 1, 4 Van U zijn alle dingen

We gedenken Charlotte Pellicaan

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst

Collectemoment

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige

Zegen