Liturgie 8 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 november in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 100: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 100: 3, 4

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 3

Gezang 395: 3, 4 Spreek zelf in mij het rechte woord

Preek: Spreek, want Uw dienaar luistert.

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Geloofsbelijdenis

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 500 More love, more power

Zegen, gesproken amen