Liturgie 8 mei Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 mei in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Leerdienst met als thema: ‘Hoe gaan wij om met de macht van beelden?’

Psalm 96: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 357: 1, 2 Vreugde, vreugde louter vreugde

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Ex. 20: 1 – 5a; Opb. 13

Psalm 83: 1, 3, 6       

Preek

Psalm 119: 40, 49

Geloofsbelijdenis

Elb lied 357: 3, 4 Duizend lichten, duizend kleuren

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Gezang 429 Wie maar de goede God laat zorgen

Zegen