Liturgie 8 mei Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 8 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 100: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 100: 3, 4

Gods geboden: Kol. 3: 11 – 15

Elb lied 478: 1, 2 Zing, zing, zingen maakt blij

Gebed

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: 1 Samuël 17: 1 – 30 

Gezang 328: 1, 3 Here Jezus, om Uw woord

Preek

Elb 355 lied Vader God ik vraag me af

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen komen terug in de dienst

Collectemoment

Elb 230 lied U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen