Liturgie 8 aug Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondagmorgen 8 augustus in de Dorpskerk met ds. D.M. van der Wel uit Langbroek.

Psalm 108: 1 en 2                                                                                                            

Stil gebed

Votum en groet

Gebed van verootmoediging

Elb lied 302: 1                                                                                 

Genadeverkondiging       

Elb lied 302: 2                                                                                                 

Leefregel                                           

Elb lied 302: 4                                                                                 

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen naar de KND

Schriftlezing 1: Johannes 8: 1 –  11

Schriftlezing 2: Mattheus 7: 1 – 5                            

Psalm 119: 34

Uitleg en Verkondiging. Thema: ‘Wie van jullie zonder zonde is…’

Meditatief orgelspel

Gezang 75: 1 en 3                                                                         

Dienst der gebeden

Kinderen komen terug 

Collectemoment                                                           

Elb lied 270: 1                  

Zegen, beaamd door gezang 456: 3