Liturgie 8 aug Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 8 augustus in de Biesboschkerk met ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort.

Psalm 31: 1, 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 31: 6

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Galaten 1: 11-24

Psalm 34: 1, 2

Preek

Elb lied 246

Geloofsbelijdenis

Gezang 20: 1, 2

Dienst der gebeden

Gezang 305

Zegen