Liturgie 7 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 7 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 84: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 415: 1, 2 Komt nu met zang van zoete tonen

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 9: 1 – 18

Psalm 99: 1

Schriftlezing: 1 Sam. 9: 19 – 10: 1

Psalm 99: 5

Preek

Gez. 487: 1, 3

Geloofsbelijdenis

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen