Liturgie 7 aug Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 7 augustus in de Dorpskerk met ds. S. Jumelet uit Zaltbommel.

Psalm 147: 1    

Stil tot God

Votum en Groet

Inleidingwoorden: Psalm  103: 1-3

Psalm 147: 4 en 7

Leefregel Gods: Efeze 4: 17-32

Elb lied 301: 1 t/m 3 

Gebed bij de opening van de Schrift, om de Heilige Geest

Onze kinderen gaan naar hun dienst

Schriftlezing: Evangelie-Markus 2: 1-12 (NBG 1951)

Gezang 408: 1 t/m 6 

Uitleg en verkondiging           

Psalm 103: 1

Dankzegging, voorbeden, stil moment en Het Onze Vader

Onze kinderen komen terug in de dienst

Inzameling van de gaven

Gezang 473: 1 t/m 3 en 9 en 10

De Zegen van God, beantwoorden met gezang 456: 3

Enkele opmerkingen vooraf:

De Schriftlezing is Evangelie-Markus 2: 1-12. Een zeer bekende en ook vertrouwde geschiedenis. Jezus ontmoet een zwaar gehandicapte mens. Wanneer we bij dit Schriftgedeelte ook meenemen het voorafgaande hoofdstuk 1, wordt duidelijk dat Jezus mensen ontmoet/naar Zich toetrekt met wie fysiek en psychisch heel veel aan de hand is. Het is bij de mensen één en al zorg, verdriet en ellende.

Maar Jezus is gekomen! “Begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God” (1,1). Het Evangelie met Hem als hét Centrum is begonnen! De mensen worden veranderd, hun heden en toekomst komen in een ander perspectief te staan, in de realiteit van het Koninkrijk Gods.

Wij vergeten maar al te vaak en al te snel, dat met Jezus Christus’ komst een totaal andere tijd is aangebroken. Blinden ontvangen functionerende ogen, gehandicapten kunnen opnieuw lopen, springen en dansen. Ongelovigen worden gelovigen.

Jezus Christus is begonnen!

En het einde van dit begin is er nog niet.