Liturgie 6 mrt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 6 maart in de Biesboschkerk met ds. G.J. Wolters uit Apeldoorn.

Psalm 84: 1, 2

Votum en groet

Aanvangstekst

Psalm 84: 3, 6

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Lucas 7: 18-35

Elb lied 242

Verkondiging

Gezang 326: 1, 3, 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 257

Dankgebed en voorbeden

Gezang 445

Zegen, gezang 456: 3