Liturgie 6 feb Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 6 februari in de Biesboschkerk met ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland.

Aanvangslied: Psalm 92: 1 en 2  

Aanvangstekst: Mattheüs 12: 10 t/m 12 (HSV) 

Psalm 34: 5 

Gebed 

Schriftlezing: Marcus 2: 23 – 3: 6 (HSV) 

Gezang ​326: 1 en 5 

Verkondiging. Thema: ‘Het is altijd het juiste moment om te doen wat goed is!’  

Psalm 103: 1 en 3   

Geloofsbelijdenis (uitgesproken)  

Elb lied 411 (Jezus leeft in eeuwigheid) 

Elb 170 (Groot is Uw trouw, o Heer)

Zegen, Amen gezongen

Het begin van het Marcusevangelie wordt getypeerd door een vijftal conflictsituaties. In onze Schriftlezing spitst het zich toe op de sabbat: wat is wél geoorloofd en wat niet? Jezus zegt als Mensenzoon Heer te zijn over de sabbat. Op die dag is het geoorloofd om vooral goed te doen. Niet de letter van de wet geeft de doorslag maar de geest van de wet: liefde en barmhartigheid. De mens is er niet voor de sabbat maar omgekeerd. Het thema van de preek is: ‘Het is altijd het juiste moment om te doen wat goed is!’