Liturgie 5 dec Dorpskerk 15.30u

Liturgie voor de middagdienst van de tweede Adventszondag, 5 december, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Gezang 117: 1, 2 Hoe zal ik U ontvangen

Votum en groet

Gezang 117: 3, 4 Ver van de troon der tronen

Geloofsbelijdenis

Gezang 117: 5, 6 Zo diep waart Gij bewogen

Avondmaal

Gezang 117: 7 Nog eens zal Hij verschijnen

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 11

Gezang 125: 1, 2 O kom, o kom, Immanuël

Preek

Gezang 125: 3, 4 O kom, o kom, Gij Oriënt

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Gezang 125: 5 O kom, die onze Heerser zijt

Zegen