Liturgie 4 sep Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van 4 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98: 3, 4

Gods geboden

Elb lied 434a God zal met ons zijn

Gebed

Kindermoment

Eerste Schriftlezing: 1 Samuel 20: 1 – 23

Gezang 463: 4 Leg Heer Uw stille dauw van rust

Tweede Schriftlezing: 1 Samuël 20: 24 – 43

Gezang 463: 5 Dat ons geen drift en pijn verblindt

Preek

Gezang 481: 3, 4 leer ons het goddelijk beleid

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed, voorbede, stil gebed

Elb lied 325 Onze Vader in de hemel

Zegen