Liturgie 31 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 31 oktober met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 146: 1, 2

Votum en groet

Gezang 14: 1, 2 De Heer is mijn herder!

Gods geboden: Kol. 3: 8 – 14

Elb lied 434a God zal met ons zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Hand. 4: 13 – 21; 1 Petrus 2: 13 – 25

Gezang 285: 1, 2 Geef vrede, Heer, geef vrede

Preek

Gezang 285: 3, 4 Geef vrede, Heer, geef vrede

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen komen weer terug uit de kindernevendienst

Collectemoment

Elb lied 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Zegen