Liturgie 31 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van 31 oktober in de Biesboschkerk met ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet.

Psalm 99: 1 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Elb lied 351, 2x

Gebed

Bijbellezingen: Deuteronomium 18: 9-14 en Handelingen 19: 11-20 (HSV)

Psalm 27: 1 en 2

Verkondiging. Thema: Halloween en de Bijbel.

Elb lied 80

Geloofsbelijdenis

Gezang 445: 1 en 2

Dankgebed  en voorbeden

Inzameling van de gaven 

Gezang 317

Heenzending en zegen