Liturgie 31 juli Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 31 juli in de Dorpskerk met ds. R.R. Maathuis. In deze dienst verwelkomen we onze zusters en broeders uit de Gereformeerde kerk.

Psalm 103: 9

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 434 / NLB 868: 1, 2, 5

Gebed

Schriftlezing Gen. 1, 26 – 2, 3

Psalm 8: 3, 4

Verkondiging

Gezang 437 / NLB 834

Gebed

Geloofsbelijdenis (uitspreken)

Gezang 457 / NLB 405: 4

Collecte

Gezang 290 / NLB 753: 1, 2, 3

Zegen