Liturgie 30 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 30 oktober in de Biesboschkerk met ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem.

Psalm 65: 1, ‘De stilte zingt u toe, o Here’

Stil gebed – votum en groet

Gezang 329: 1, 2, 3, ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

Gebed

Schriftlezing Jeremia 2: 1  -19 ‘Gods gekrenkte klacht over Israël’ (NBV)

Psalm 81: 7, 8, 10, ‘… laat geen vreemde God/ u ooit onderwerpen’

Schriftlezing Openbaringen 2: 4 – 5 ‘De eerste liefde verlaten’ (NBV)

Psalm 81: 14, ‘Keer terug tot Mij’

Prediking

Elb lied 371, ‘Mijn Jezus, ik houd van U’

Credo (Apostolische geloofsbelijdenis)

Elb lied 348: 1, 5, ‘Komt laat ons zingen al te saam: God is goed!’

Dankgebed, gelegenheid voor stil gebed, ‘Onze Vader’

Collecte

Gezang 430: 1, 3, 7, ‘ik heb U lief, o mijn beminde’

Zegen, door de gemeente beantwoord met gezang 456: 3