Liturgie 3 nov Dankdag Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Dankdag voor gewas en arbeid in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 67: 1, 2

Votum en groet

Gezang 348: 1, 2 Wij dragen onze gaven

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 67

Gezang 348: 3, 4, 5

Schriftlezing: Markus 4: 21 – 29

Gezang 348: 6, 7

Preek

Psalm 67: 3

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen