Liturgie 3 juli Dorpskerk 18.00 uur

Liturgie voor de avonddienst van zondag, 3 juli in de Dorpskerk met ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den IJssel.

Zingen                  Psalm 146: 1 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Zingen                  Gezang 465: 1 en 5

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing:     Psalm 30

Zingen:                 Psalm 118: 5

Schriftlezing:     Lucas 7: 11-17

Zingen:                Psalm 118: 6

Prediking                           

Zingen:                                Gezang 217: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen                  Gezang 262: 2 en 3

Dankgebed, voorbede, avondgebed

Collecte moment

Zingen                  Gezang 479: 1, 2 en 4

Zegen

Zingen                  Gezang 456: 3