Liturgie 29 mei Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 29 mei in de Dorpskerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Psalm 25: 2 en 7

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 149: 1 en 2

Wetslezing

Psalm 119: 12 en 66

Gebed om de Heilige Geest

Kaarsmoment voor de Kindernevendienst

Schriftlezing: Deut. 27: 1 t/m 10

Elb lied 263: 1, 3 en 4. (Melodie van het joodse volkslied als bijv. Joh de Heer 916)

Preek. Deut. 27: 9 

Gezang 477

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 382 

Zegen