Liturgie 27 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 27 november in de Biesboschkerk met ds. Poot. Deze dienst is een leerdienst met het thema: ‘Chanoeka versus advent: Jezus is het licht in de wereld!’

LB 1005: 1, 2 en 5

Stil Gebed, Votum en Groet

Gezang 75: 1 en 8

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 49: 1 – 9

Opwekking 595

Schriftlezing: Johannes 10: 22 – 30

Psalm 97: 1, 3 en 6

Verkondiging

Gezang 67: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Psalm 72: 7

Zegen