Liturgie 26 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 16 juni in de Biesboschkerk met Ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 68: 7

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Evangelische liedbundel 351 (N.B. graag twee keer zingen)

Gebed

Bijbellezingen: Markus 7:31-37 en Romeinen 8:22-26 (HSV)

Zingen: Gezang 435: 3 en 5

Verkondiging

Zingen: Evangelische Liedbundel 186a

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 445: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 460: 1 en 2

Uitzending en zegen

Antwoord op de zegen: Gezang 456, vers 3