Liturgie 25 juli Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 25 juli in de Dorpskerk met Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Orgelspel.

Mededelingen

Aanvangslied: Ev. Liedb. 351

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen: Psalm 43 : 3 en 5

Gebodslezing: Deut. 6 : 4 – 7 en 12 – 18

Zingen: Ps. 130 : 2

Gebed.

Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 – 14

Zingen: Psalm 106 : 18 en 22

Verkondiging.

Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 5

Gebed.

Aanbeveling (digitale) collecte.

Zingen: Ev. Liedb. 194

Zegen.

Orgelspel.