Liturgie 25 apr Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 25 april in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Op orgel en piano Marcel van der Poel en op kornet Jannie Faro.

Psalm 65: 1, 6

Votum en groet

Gezang 328, Here Jezus, om Uw woord, zijn wij hier bijeengekomen

Gods geboden: Rom. 12: 9 – 21 (NBV)

‘Doop’ van Sela

Elb lied 278: 1, 2, Laat de kinderen tot Mij komen (Pauline Faro wordt binnengebracht)

We lezen het doopformulier

Doop van Pauline

Vraag aan de gemeente

Zegenlied: Opwekking Kids 185, De Here zegent jou

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Lev. 6: 7 – 8; 2 Kor. 2: 14 – 3: 6 (beide NBV)

Opwekking Kids 86, Jij bent veilig in Jezus’ armen. (wijziging ‘ik ben’ naar ‘jij bent’)

Preek: ‘Een aangename geur en een levende brief.’

Elb lied 130, Juicht, want Jezus is Heer!

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 328, Breng dank aan de Eeuwige

Zegen; gesproken amen