Liturgie 24 okt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 24 oktober in de Dorpskerk met ds. C. Baggerman uit Krimpen a/d IJssel.

Psalm 42: 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 303: 1, 2 en 5

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Jozua 24: 14-18

Psalm 111: 5

Schriftlezing: Mattheüs 21: 28-32

Psalm 111: 6

Prediking: ‘En hij antwoordde en zei: Ja heer, maar hij ging niet’ – Mt. 21: 29

Gezang 86: 7, 8 en 9

Geloofsbelijdenis

Psalm 138: 3 en 4

Dankgebed, voorbede

Inzameling van de gaven

Gezang 474

Zegen

Gezang 456: 3