Liturgie 24 apr Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 24 april in de Biesboschkerk met ds. L. van Wingerden uit ‘s-Hertogenbosch.

Elb lied 124 vs. 1 en 3 Dit is de dag

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98 vs. 1 en 3

Lezing Tien Woorden

Psalm 119 vs. 6

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Aansteken kaarsje vanaf de Paaskaars

Schriftlezing: Lukas 24 vs. 13-35 (NBV)

Gezang 225 vs. 1, 2 en 4

Uitleg en verkondiging

Elb lied 125 vs. 1 en 3 Geprezen zij de Heer

Dankgebed, voorbeden, stil persoonlijk gebed en gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Kinderen komen terug uit kindernevendienst

Gezang 218 vs. 1, 2 en 8

Heenzending en zegen