Liturgie Eerste Pinksterdag Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst op Eerste Pinksterdag, zondag 23 mei, in de Dorpskerk met ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem.

Psalm 104: 1 ‘Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven/ storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven’

Stil gebed – Votum en Groet

Psalm 104: 8, 10 ‘… Maar d’ adem van uw Geest …’

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 2:1-21 ‘het eerste Pinksterfeest’ (HSV)

Gezang 249 ‘Wij leven van de wind… wij delen in het vuur’

Prediking. Thema: ‘Wind en vuur.’

Elb lied 81 ‘Zing met ons mee uit alle macht’

Apostolische geloofsbelijdenis

Psalm 145: 1 ‘O Heer mijn God, gij Koning van ‘t heelal’

Dankgebed en voorbeden – stil gebed – ‘Onze Vader’

Gezang 477 ‘Geest van hierboven, leer ons geloven’

Zegen