Liturgie 22 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 22 januari in de Dorpskerk met ds. L.W. de Haan uit Genderen.

Psalm 147: 1

Stil gebed, votum en groet

Psalm 147: 2, 7

Gods goede regels

Elb lied 422 (Als je geen liefde hebt voor elkaar)

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Exodus 19: 1-8 en Mattheüs 5: 1-2, 13-20

Psalm 1: 1, 2

Verkondiging

Gezang 481: 1, 2 (O grote God die liefde zijt)

Gebed

Elb lied 184: 1, 3, 4 (Ik wandel in het licht met Jezus)

Zegen