Liturgie 21 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 21 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 84: 1

Votum en Groet

Psalm 84: 1, 6

Wetslezing: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 371: 1, 2 Mijn Jezus, ik houd van U

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Joh. 12: 1 – 8

Kindermoment (filmpje en luisterlied)

Tweede Schriftlezing: Joh. 12: 20 – 33

Elb lied 371: 3, 4 Ik zal van U houden in leven en dood

Preek

Elb lied 246: 1, 3 Ik bouw op U

Avondmaal: lezen van het formulier

Gezang 479: 1, 2 Aan U behoort, o Heer der heren

Avondmaal. Aan tafel lezen we Joh.19: 41, 42

Gezang 479: 4 Laat dan mijn hart U toebehoren.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Zegen