Liturgie 21 feb Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 21 februari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 33: 2, 7

Votum en Groet

Psalm 133

Geloofsbelijdenis

Gezang 182: 1, 3 Jezus leven van ons leven

Avondmaal, tekst aan tafel: Jes. 53: 4 -5

Gezang 182: 6

Gebed

Schriftlezingen: Ex. 15: 22 – 27; Jakobus 5: 13 – 20

Elb lied 241: 1, 3 Wees stil voor het aangezicht van God

Preek met als thema: ‘Ziekenzalving.’

Gezang 460: 1, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen

Dankgebed en voorbeden, stilte, onze Vader

Collecten

Gezang 75: 2, 11 Gij zijt het brood van God gegeven

Zegen; Gezang 456: 3