Liturgie 20 nov Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 20 november, Eeuwigheidszondag, in de Dorpskerk met ds. C.M. van Loon uit Rotterdam.

Psalm 62: 1 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: ‘En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.’ (Openbaring 14: 13)

Elb lied 410

Gebed

Lezing uit de Bijbel: Genesis 23 HSV

Psalm 103: 1, 6 en 7

Preek over het thema: ‘Einde of nieuw begin?’ naar aanleiding van Genesis 23: 19

Gezang 299: 1, 2, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Gezang 297

Collecten

Elb lied 132

Zegen