Liturgie 20 nov Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 20 november, Eeuwigheidszondag, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 31: 1 

Stil gebed 

Votum en groet

We herdenken Wim Verhagen, overleden op 8 november 2022 

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Gods wijsheid voor ons leven: Rom.12: 9-21 (NBV21) 

Gezang 488b: 1, 2, 4 Zolang er mensen zijn op aarde

Gebed 

Kindermoment, de kinderen van groep 1 t/m 6 mogen naar de kindernevendienst 

Schriftlezingen: Psalm 31: 1 – 6 (NBV21) en Lukas 23: 33 – 47 (NBV21) 

Psalm 31: 3, 4 

Preek: “In Uw hand leg ik mijn geest.” 

Elb lied 114: 1, 7, 8 Als ik in gedachten sta 

(De kinderen komen terug in de dienst) 

Herdenking van de overleden gemeenteleden van het kerkelijk jaar 2021-2022 

Gedicht ‘Vergeet niet hoe wij heten’ van Willem Barnard

Elb lied 221 Geprezen zij de Here 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Collectemoment

Elb lied 413: 1, 3, 4 Lichtstad met uw paarlen poorten  

Zegen, gesproken amen