Liturgie 20 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 20 februari in de Dorpskerk met onze oud-predikant ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 98: 1  

Stil gebed, Votum en Groet

Psalm 98: 3 en 4

Gebed van verootmoediging

Gezang 437: 1 en 2   

Tien geboden

Psalm 119: 37

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Schriftlezing: Psalm 1 (HSV)

Gezang 1

Prediking

Gezang 460: 1, 2 en 3

Voorbeden en Dankzegging

Elb lied170: 1 en 2  Groot is uw trouw o Heer

Zegen