Liturgie 19 maart Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 19 maart in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Kerk & School-dienst. Muzikale medewerking wordt verleend door de band ‘One Man Audience’ uit Giessenburg en organist Aldert van Hoornaar.

Vooraf zingen we met de band: Welkom, welkom – Oké4kids, Iets van alle dieren, Elke stap 

Woord van welkom door meester Johan en meester David 

Zingen: Gezang 162 (NLB): 1 – 6 In het begin lag de aarde verloren 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Zingen: Opwekking Kids 68 Diep, diep, diep als de zee (Nederlands en Engels) 

Gebed 

Bijbellezingen: Genesis 1: 1 – 13, 20 – 23 (uit de Bijbel in gewone taal / BGT) en Mattheüs 6: 26 – 29 (BGT) 

Zingen: Gezang 513 (NLB: 1- 4 God heeft het eerste woord) 

Overdenking over het thema: ‘Hoera voor de schepping!’ 

Zingen: Hoger dan de blauwe luchten 

De 10 geboden in eenvoudige woorden 

Zingen: Dank U wel voor de sterren en de maan 

Dankgebed en voorbeden 

Collectemoment voor stichting Jarige Job 

Zingen: De Here zegent jou 

Zegen