Liturgie 19 jun Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 19 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 89: 1

Votum en groet

Elb lied 355 Vader God, ik vraag me af

Gods geboden: Rom. 13: 8 – 11

Elb lied 448 Je hoeft niet bang te zijn

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

1 Samuël 18

Gezang 44: 1, 2, 3 Dank, dankt nu allen God

Preek: “Alles groeit: Davids status, Sauls angst en de liefde van alle anderen voor David.”

Elb lied 371: 1, 2 Mijn Jezus, ik houd van U

Lezing van het avondmaalsformulier

Elb lied 371: 3, 4 Ik zal van U houden in leven en dood

Viering heilig Avondmaal

Gezang 75: 2, 3, 8, (10), 11 Gij zijt het brood van God gegeven

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Elb lied 312 Jezus vol liefde (2x)

Zegen