Liturgie 17 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 17 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 139: 1, 2

Votum en groet

Psalm 139: 3, 4

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezingen: Genesis 4: 1 – 8; 1 Petrus 2: 11 – 12 (HSV)

Gezang 477: 1, 2 Geest van hierboven

Preek

Elb lied 247: 1, 2 In Gods overwinning

Geloofsbelijdenis

Elb lied 247: 3, 4 Tronen, machten, krachten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 396: 1, 2, 3 Grijp toch de kansen

Zegen