Liturgie 16 okt 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 16 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 100 

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 84: 2, 6 

Gods geboden

Elb lied 315 U die mij geschapen hebt 

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest  

Kindermoment 

Kinderen groep 1-8 naar de KND 

Schriftlezing: Galaten 5: 22 – 6: 2 

Gezang 477 Geest van hierboven 

Preek

Elb lied 312 Jezus vol liefde 

We herdenken Bertus Verhoeven 

Gezang 14: 3 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen KND komen weer terug 

Gezang 434: 2, 4, 5 Lof zij de Heer

Zegen