Liturgie 16 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de zondagavonddienst van zondag 16 mei in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 480: 1, 2 Gij hebt, o Vader van het leven

Gebed

Schriftlezing: 1 Sam. 7

Psalm 1: 1, 2

Preek

Elb lied 396: 1, 2 Grijp toch de kansen

Geloofsbelijdenis

Psalm 68: 7

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige

Zegen